Privacy beleid

24/05/2018

GDPR – BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE INFORMATIE VAN EU-BURGERS

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Yelba. Wij zijn een plaatverwerkend productiebedrijf hoofdzakelijk actief op de projectmarkt.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door nv Yelba verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door nv Yelba, neem dan gerust contact op!

info@yelba.be |057 33 86 43 | Vlaanderenlaan 15/17 | 8970 Poperinge BTW 0420 108 780

Yelba is een naamloze vennootschap, vertegenwoordigd door Anthony Baert BVBA, gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door de zaakvoerder Anthony Baert.

DOEL GEGEVENS

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Yelba. Deze worden hierin toegelicht.

 1. Contact opnemen
  Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Yelba via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst te kunnen bieden, zoals je naam en emailadres.

 2. Analytics
  De website van Yelba verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan de duur van je websitebezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming om overéénkomsten uit te voeren die worden aangegaan.

 3. Facebook en Linked-In plug-ins
  We gebruiken ook functies van facebook Inc. Door op de betreffende Facebookplug-in te klikken, wordt een verbinding tussen jouw browser en de servers van Facebook tot stand gebracht. Facebook heeft zich ertoe verbonden zich te houden aan de overeenkomst tussen de EU en de VS inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Meer info vind je op: https://www.facebook.com/about/privacyshield Hetzelfde geldt voor Linked-In. https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 4. Ontvangers
  De e-mail van Yelba wordt gehost bij Microsoft…. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Microsoft en lokaal op onze pc’s. De website en back-ups van de website worden gehost bij Digitalmind. Gegevens die jij achterlaat op de website van Yelba zijn op de servers van Digitalmind opgeslagen.

OPSLAGPERIODE

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Yelba, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

BEVEILIGING

Jouw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen of software, zijn enkel toegankelijk via deze software en beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

JOUW RECHTEN

 1. Recht op inzage
  Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Yelba vastgelegd en bewaard worden.

 2. Recht op rectificatie
  Kloppen je gegevens niet? Je hebt het recht om dit te laten corrigeren door Yelba.

 3. Recht op wissen van gegevens
  Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Yelba vastgelegd zijn? Dan heb jet het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

 4. Recht op stop gegevensgebruik
  Wil jij niet dat Yelba jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via evelyn@yelba.be.

PLICHTEN

Yelba verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

Yelba behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is bvb om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Yelba te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

development by DigitalMind, powered by eXopera, design by Celcius